Provincialeweg 24

5563 AH Westerhoven

(040) 20 44 572

Tarieven en vergoedingen

De tarieven voor tandheelkundige behandeling zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en zijn voor iedereen gelijk.

Op de website van beroepsvereniging KNMT vindt u uitgebreide informatie over tarieven en vergoedingen.

De vergoeding voor tandartskosten varieert per verzekering. Raadpleeg uw polis om er achter te komen op welke vergoeding u recht heeft.

Betaling

Na afronding van uw behandeling printen we direct een nota voor u, zodat u die ter plekke kan inzien. Wij vragen u vriendelijk om de nota aan de balie te voldoen met PIN, contante betaling of een machtiging voor automatische bankafschrijving.

Als u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u onze nota zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

Wij hanteren de betalingsvoorwaarden van beroepsvereniging KNMT.

Behandeltarieven

Bekijk de tarieven voor tandheelkundige en orthodontische zorg, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Meer informatie over tarieven?
Vraag het uw behandelaar of stuur een bericht.

Eigen risico

U betaalt een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering. Het eigen risico is een verplicht bedrag om te betalen, hierna vergoedt uw zorgverzekeraar (mogelijk) aanvullende kosten.
Lees er meer over op de site van de overheid.

Eigen bijdrage

Voor tandprothetische behandelingen die uit de basisverzekering vergoed worden, heeft de overheid bepaald dat u een eigen bijdrage betaalt.
Als u een aanvullende verzekering heeft, wordt de eigen bijdrage mogelijk vergoed.

Raadpleeg vooraf altijd uw zorgverzekeraar indien u het exacte bedrag van uw eigen bijdrage wilt weten.


Vergoeding van tandartskosten

Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars, doorgaans heeft dit geen invloed op het wel of niet vergoed krijgen van de behandeling. De hoogte van de vergoeding kan per zorgverzekeraar echter wel verschillen en hangt ook af van hoe u verzekerd bent. Raadpleeg uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Vergoeding tot 18 jaar

De meest voorkomende behandelingen (periodieke controle, gaatjes vullen en fluoridebehandelingen) worden volledig door de basisverzekering vergoed.

Bijzondere tandheelkundige zorg, zoals orthodontische behandelingen, worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Deze kosten kunnen alleen worden vergoed vanuit een aanvullende tandartsverzekering.

Vergoeding vanaf 18 jaar

Vanaf 18 jaar worden tandartskosten niet meer vergoed door de basisverzekering. Er is een aanvullende verzekering nodig om behandelingen vergoed te krijgen.

Vergoeding volledig boven- / ondergebit

De kosten voor een volledig boven- en/of ondergebit worden voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering. U dient hierbij wel rekening te houden met het eigen risico. De overige 25% is de eigen bijdrage.

Vergoeding voor gedeeltelijke frameprothese en plaatprothese

De kosten voor een gedeeltelijke frameprothese kunnen worden vergoed vanuit de aanvullende tandartsverzekering. In uw polisvoorwaarden kunt u zien wat de dekking precies is.

Vergoeding voor een klikgebit

De kosten voor een klikgebit worden, na het verstrekken van een machtiging door uw verzekeraar, vergoed vanuit de basisverzekering. U dient hierbij wel rekening te houden met het eigen risico en de eigen bijdrage.

Vergoeding reparatie gebitsprothese

Als uw volledige gebitsprothese gerepareerd moet worden, wordt dit over het algemeen vergoed vanuit de basisverzekering. U dient hierbij wel rekening te houden met het eigen risico en een wettelijke eigen bijdrage.

Reparaties aan een gedeeltelijke frameprothese of een gedeeltelijke plaatprothese worden alleen vergoed vanuit een aanvullende tandartsverzekering.

Vergoeding voor opvullingen of 'rebasing'

Deze worden, na het verstrekken van een machtiging door uw verzekeraar, vergoed vanuit de basisverzekering. U dient hierbij wel rekening te houden met het eigen risico en een wettelijke eigen bijdrage.